Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2014

Vanligare med trångboddhet i huvudstadsregionen år 2013

Enligt Statistikcentralens fanns det 2 600 000 bostadshushåll i Finland i slutet av år 2013. Av dessa var 42 procent enpersonsbostadshushåll. År 2013 var 9 procent av alla bostadshushåll trångbodda. Andelen trångbodda bostadshushåll har börjat öka i huvudstadsregionen. Av alla bostadshushåll i huvudstadsregionen var 10 procent trångbodda.

Andelen trångbodda bostadshudhåll av alla bostadshåll 1989–2013, %

Andelen trångbodda bostadshudhåll av alla bostadshåll 1989–2013, %

Andelen trångbodda bostadshushåll har minskat under flera decennier. Då 19 procent av två miljoner bostadshushåll (384 000 bostadshushåll) bodde trångt år 1989, var motsvarande andel år 2013 bara omkring 9 procent (226 000 bostadshushåll).

I huvudstadsregionen minskade andelen trångbodda bostadshushåll av alla bostadshushåll till 2006. Efter det har andelen ökat årligen. Antalet trångbodda bostadshushåll i huvudstadsregionen var som lägst år 2006, då 46 700 bostadshushåll bodde trångt. År 2013 bodde 10 procent av huvudstadsregionens 528 000 bostadshushåll trångt, dvs. 54 400 bostadshushåll.

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostad bildar ett bostadshushåll. Med bostadshushåll som bor trångt avses bostadshushåll där det finns fler än en person per rum, då köket inte räknas med i rumsantalet.

Vart fjärde bostadshushåll med främmande språk trångbott år 2013

År 2013 var sex procent (150 000) av alla bostadshushåll sådana bostadshushåll där minst en hushållsmedlem hade ett främmande språk som modersmål. Dessa bostadshushåll var oftare mer trångbodda än den övriga befolkningen. Av de bostadshushåll där det fanns hushållsmedlemmar som hade ett främmande språk som modersmål bodde vart fjärde bostadshushåll (25 %) trångt, av alla bostadshushåll var andelen nästan tionde (9 %).

Även om antalet trångbodda bostadshushåll har minskat med 33 000 bostadshushåll under de senaste tio åren, ökade antalet trångbodda hushåll med ett främmande språk som modersmål med 20 000 bostadshushåll. År 2013 var deras antal 38 000.

I huvudstadsregionen ökade antalet trångbodda bostadshushåll med 4 000 bostadshushåll och antalet trångbodda hushåll med ett främmande språk som modersmål med 10 000 bostadshushåll under de senaste tio åren. Av alla trångbodda bostadshushåll i huvudstadsregionen år 2013 hörde vart tredje till trångbodda bostadshushåll med ett främmande språk (34 %).

Bostadshushåll efter främmande modersmål och rymlighet i boendet åren 2003 och 2013.

Hela landet 2003 2013 Förändring 2013–2003
Bostadshushåll totalt 2 378 079 2 599 613 221 534
Trångbodda bostadshushåll 259 238 226 145 -33 093
  %, andel av bostadshushållen 10.9 8.7 -2,2 (procentenheter)
Bostadshushåll med främmande modersmål 67 665 150 258 82 593
%, andel av alla bostadshushåll 2.9 5.8 2.9 (procentenheter)
Trångbodda bostadshushåll med främmande modersmål 18 489 38 058 19 569
 %, andel av bostadshushåll med främmande modersmål 27.3 25.3 -2,0 (procentenheter)
Huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) 2003 2013 Förändring 2013–2003
Bostadshushåll totalt 466 645 527 998 61 353
Trångbodda bostadshushåll 50 444 54 363 3 919
     %, andel av bostadshushållen 10.8 10.3 -0,5 (procentenheter)
Bostadshushåll med främmande modersmål 29 957 66 246 36 289
%, andel av alla bostadshushåll 6.4 12.6 6.1 (procentenheter)
Trångbodda bostadshushåll med främmande modersmål 8 686 18 729 10 043
%, andel av bostadshushåll med främmande modersmål 29.0 28.3 -0,7 (procentenheter)

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211 (9.6.2014=> 029 551 3211), Topias Pyykkönen 09 1734 2628, Arja Tiihonen 09 1734 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2013/asas_2013_2014-05-21_tie_001_sv.html