Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2018

Hyresboendet allt vanligare – små bostäder är oftast hyresbostäder

Enligt Statistikcentralen bodde en tredjedel av bostadshushållen år 2017 på hyra. Jämfört med föregående år ökade i synnerhet antalet fritt finansierade hyresbostäder. Särskilt i små bostäder bor man ofta på hyra. Trots detta bor en klar majoritet fortfarande i ägarbostäder.

Permanent bebodda hyres- och ägarbostäder 1990–2017, antal

Permanent bebodda hyres- och ägarbostäder 1990–2017, antal

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (349,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2017/01/asas_2017_01_2018-10-10_tie_002_sv.html