Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2018

Allt populärare att bo i flervåningshus

En jämförelse mellan olika hustyper avslöjar att bostadshushållen koncentreras till flervåningshus. Enligt Statistikcentralen ökade antalet bostadshushåll som bor i flervåningshus med 1,9 procent år 2017, dvs. med 22 600 bostadshushåll jämfört med föregående år. Sammanlagt bodde 1 214 500 bostadshushåll i flervåningshus, dvs. nästan hälften av alla bostadshushåll.

Antal bostadshushåll, årsförändring (%) efter hustyp 2005–2017

Antal bostadshushåll, årsförändring (%) efter hustyp 2005–2017

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2017/asas_2017_2018-05-17_tie_001_sv.html