Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2019

Ägarboende minskar i de unga åldersklasserna

Av de unga åldersklassernas bostadshushåll bor en allt mindre andel i ägarbostad. Enligt Statistikcentralens uppgifter bodde bara mindre än hälften av 30–34-åringarnas bostadshushåll i ägarbostad i slutet av år 2018. För tio år sedan var andelen dylika bostadshushåll 58 procent. Allt fler bostadshushåll väljer nuförtiden hyresboende. Hyresboende har blivit vanligare särskilt bland personer under 40 år.

Bostadshushåll som bor i ägarbostad efter den äldsta personens ålder 2008 och 2018, andel av samma åldersgrupps bostadshushåll (%)

Bostadshushåll som bor i ägarbostad efter den äldsta personens ålder 2008 och 2018, andel av samma åldersgrupps bostadshushåll (%)

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arja Tiihonen 029 551 3272, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (346,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2018/01/asas_2018_01_2019-10-10_tie_002_sv.html