Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk

I statistiken över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Samtidigt har en ny klassificering för hustyp tagits i bruk:

  • Egnahems- och parhus (klasser 0110 Egnahemshus och 0111 Parhus)
  • Radhus (klass 0112 Radhus)
  • Flervåningshus (klasser 0120 Låghus och 0121 Flervåningsbostadshus)
  • Övriga byggnader (bostäder i övriga typ av byggnader)

Den nya klassificeringen för hustyp är i bruk i databastabeller för Bostäder och boendeförhållanden fram och med statistiska året 2005.

I databastabellen 116a omfattas Övriga fristående småhus (Klass 013 i den gamla byggnadsklassificeringen) i Egnahems- och parhus. Fram och med statistiska året 2005 omfattas övriga fristående småhus i radhus eller låghus beroende av information om deras egenskaper.

I materialet för år 2020 preciserades statistikföringen av upplåtelseform särskilt när det gäller bostäder som ägs av hyreshusbolag.

Förfrågningar: asuminen@stat.fi


Senast uppdaterad 14.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/asas_2021-10-14_uut_001_sv.html