Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2012, GWh

  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Naturgas Värme-
pumps-
energi 1)
Fjärrvärme Elektricitet 2) Totalt
Boende, totalt 15 462 57 5 96 4 951 387 4 138 19 346 22 240 66 682
Uppvärmning av bostadsbyggnader 15 462 57 5 96 4 951 377 4 138 19 346 14 168 58 600
Egentliga bostadsbyggnader 13 646 56 4 96 4 903 376 4 011 19 344 13 369 55 805
- Fristående småhus 13 414 50 4 3 882 115 3 760 2 187 10 312 33 724
- Kedjade småhus 136 1 331 84 239 3 070 1 912 5 773
- Flervåningsbostadshus 96 5 96 690 177 12 14 087 1 145 16 308
Fritidsbostadsbyggnader 1 816 1 1 48 1 127 2 799 2 795
Hushållsapparater 10 8 072 8 082
- Belysning 2 538 2 538
- Matlagning 10 684 694
- Övriga elapparater 4 850 4 850
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 1 778 1 117 2 895
- Uppvärmning av bruksvatten 473 16 1 25 915 72 522 5 009 2 625 9 658
Symboler:
– = Värdet noll
0 = Siffran mindre än hälften av den enhet som använts
1) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning för uppvärmning.
2) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2012, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2012, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_tau_002_sv.html