Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2014, GWh

  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 14 723 46 3 85 4 130 435 4 652 18 190 21 356 63 619
Uppvärmning av bostadsbyggnader 14 723 46 3 85 4 130 323 4 652 18 190 13 424 55 576
Egentliga bostadsbyggnader totalt 13 022 45 3 85 4 078 322 4 510 18 188 12 656 52 909
- Fristående småhus 12 785 40 3 - 3 271 95 4 051 2 102 9 736 32 083
- Kedjade småhus 148 1 - - 221 75 415 2 874 1 774 5 508
- Flervåningsbostadshus 89 4 - 85 586 152 44 13 212 1 146 15 318
Fritidsbostadsbyggnader 1 701 1 0 - 52 1 142 2 768 2 667
Hushållsapparater - - - - - 112 - - 7 932 8 043
- Belysning - - - - - - - - 1 919 1 919
- Matlagning - - - - - 112 - - 578 689
- Övriga elapparater - - - - - - - - 5 435 5 435
Av uppvärmning av bostadsbyggnader
- Uppvärmning av bastu 1 800 - - - - - - - 1 119 2 919
- Uppvärmning av bruksvatten 469 15 1 24 801 68 681 5 161 2 565 9 784
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning för uppvärmning.
3) I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2014, Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2014, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2014/asen_2014_2015-11-20_tau_002_sv.html