Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2015, GWh (Korrigering 8.12..2016)

Korrigering 8.12.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Trä Torv Kol Tung brännolja Lätt brännolja Natur-
gas 1)
Värme-
pumps-
energi 2)
Fjärr-
värme
Elektricitet 3) Totalt
Boende, totalt 13 900 43 3 82 3 668 407 4 465 17 976 20 917 61 460
Rumsuppvärmning 11 630 28 3 57 2 926 235 3 711 12 750 9 464 40 804
Egentliga bostadsbyggnader totalt 10 441 28 2 57 2 887 235 3 566 12 748 8 796 38 760
- Fristående småhus 10 271 24 2 - 2 344 72 3 161 1 716 6 916 24 507
- Kedjade småhus 126 1 - - 153 53 373 2 057 1 053 3 816
- Flervåningsbostadshus 44 3 - 57 390 110 32 8 975 827 10 437
Fritidsbostadsbyggnader 1 189 0 0 - 39 1 145 2 668 2 044
Hushållsapparater - - - - - 107 - - 7 780 7 886
- Belysning - - - - - - - - 1 876 1 876
- Matlagning - - - - - 107 - - 574 680
- Övriga elapparater - - - - - - - - 5 330 5 330
Uppvärmning av bastu 1 805 - - - - - - - 1 115 2 920
Uppvärmning av bruksvatten 465 15 1 25 742 65 754 5 226 2 558 9 850
1) Innehåller flytgas.
2) Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för rumsuppvärmning. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning.
3) I rumsuppvärmning med el har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme, el som används av värmepumpar samt el som förbrukas av uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2015, Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2015, GWh (Korrigering 8.12..2016) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2015/asen_2015_2016-11-18_tau_002_sv.html