Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2016, GWh (Korrigering 1.2.2018)

Korrigering 1.2.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rumsuppvärmning 48 765 41 419 45 928 42 739 42 831 40 804 45 692
Egentliga bostadsbyggnader totalt 46 365 39 339 43 663 40 643 40 690 38 760 43 252
- Fristående småhus 29 101 25 091 27 641 25 595 25 967 24 507 27 373
- Kedjade småhus 4 462 3 767 4 215 3 972 3 925 3 816 4 208
- Flervåningsbostadshus 12 802 10 481 11 807 11 076 10 798 10 437 11 671
Fritidsbostadsbyggnader 2 399 2 080 2 265 2 097 2 140 2 044 2 440
Hushållsapparater 1) 9 092 8 320 8 856 8 395 8 099 7 886 8 295
- Belysning 2 702 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770
- Matlagning 826 799 714 697 689 680 681
- Övriga elapparater 5 564 5 039 5 793 5 583 5 491 5 330 5 844
Uppvärmning av bastu 2 880 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049
Uppvärmning av bruksvatten 9 522 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961
Boende, totalt 70 259 62 194 67 336 63 763 63 643 61 460 66 997
1) I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas och flytgas i matlagning. Elförbrukningen täcker också den solel som hushållen producerar.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2016, Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2010-2016, GWh (Korrigering 1.2.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2016/asen_2016_2017-11-17_tau_001_sv.html