Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2006

Bostadshandeln mycket livlig år 2005

Antalet och värdet av bostadsköpen steg klart år 2005. År 2005 gjordes drygt 81 200 köp, vilket är nästan 10 procent mer än år 2004. Det totala värdet av bostadsköp uppgick till 8,43 miljarder euro, vilket är ungefär 1,3 miljarder euro mer än året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över priser på bostadsaktier för år 2005, som har sammanställts på basis av anmälningarna om överlåtelseskatt. Statistiken omfattar kommunvisa uppgifter gällande hela landet.

I huvudstadsregionen gjordes i fjol omkring 22 700 affärer och på annat håll i landet nästan 58 500 affärer. Över en tredjedel av affärerna gjordes i Nyland och något över hälften av den totala köpesumman hänförde sig till dem.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder steg i fjol med 7,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsköp inom huvudstadsregionen var 2 542 euro och på annat håll i landet 1 327 euro.

Genomsnittliga kvadratmeterpriser på gamla fritt finansierade bostadsaktielägenheter i landets största städer 2003-2005

De genomsnittliga kvadratmeterprisen (e/m2) för gamla1) fritt finansierade aktiebostadslägenheter och antalet köp 2005 samt förändringen av medelpriset 2004-2005

REGION e/m2 Förändring % 2004-2005 antal
Hela landet 1 671 7,1 73 448
Huvudstadsregionen 2 542 4,5 20 756
Övriga landet 1 327 7,4 52 692
EFTER LANDSKAP
Nyland 2 364 5,1 25 946
     Helsingfors 2 801 4,7 12 609
     Esbo 2 321 5,5 4 406
     Vanda 1 895 4,7 3 593
Östra Nyland 1 671 7,9 752
     Borgå 1 842 9,4 520
Egentliga Finland 1 370 6,2 7 332
     Åbo 1 547 6,2 4 138
Satakunta 1 107 7,3 2 542
     Björneborg 1 167 8,6 1 300
Egentliga Tavastland 1 282 7,1 2 415
    Tavastehus 1 511 8,6 1 032
Birkaland 1 547 9,6 7 498
    Tammerfors 1 760 9,7 4 773
Päijänne-Tavastland 1 227 5,0 3 191
    Lahtis 1 314 4,1 2 103
Kymmedalen 1 023 6,5 2 550
     Kotka 1 054 8,6 1 001
Södra Karelen 1 256 5,8 1 466
    Villmanstrand 1 423 7,3 873
Södra Savolax 1 048 4,7 1 835
    S:t Michel 1 308 3,2 727
Norra Savolax 1 316 12,3 3 369
    Kuopio 1 587 11,4 1 965
Norra Karelen 1 213 7,4 1 570
    Joensuu 1 479 8,2 945
Mellersta Finland 1 304 5,2 3 122
    Jyväskylä 1 543 5,6 1 612
Södra Österbotten 1 040 8,5 1 227
    Seinäjoki 1 197 9,8 581
Österbotten 1 198 6,8 1 636
    Vasa 1 335 6,1 1 027
Mellersta Österbotten 1 002 4,9 494
    Karleby 1 070 3,4 394
Norra Österbotten 1 368 5,1 3 960
     Uleåborg 1 539 4,7 2 554
Kajanaland 1 048 4,6 760
    Kajana 1 143 8,6 521
Lappland 1 063 8,4 1 694
    Rovaniemi 1 204 12,0 773
1) Färdigställts före år 2004

Källa: Bostadspriser 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2005/ashi_2005_2006-05-08_tie_001_sv.html