Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2006

Bostadspriserna steg i januari-mars

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna under det första kvartalet av år 2006. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 1,3 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Priserna i huvudstadsregionen steg med 1,4 procent och i övriga delar av landet med 1,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 1,1 procent, i Esbo med 2,7 procent och i Vanda med 1,9 procent jämfört med föregående kvartal. I Tammerfors steg priserna med 2,7 procent, i Åbo med 2,6 procent, i Kuopio med 4,5 procent, i Uleåborg med 0,3 procent och i Lahtis med 4,8 procent. I Jyväskylä sjönk priserna med 0,8 procent.

På årsnivå steg priserna på gamla höghusbostäder i hela landet med i genomsnitt 9,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 11,2 procent och på annat håll i Finland med 7,8 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder kvartalsvis
I/1970-I/2006, 1970=100 (efter levnadskostnadsindexet)

Skuldfria kvadratpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt,
index under 1:a kvartalet 2006 och förändringar från 4:e kvartalet 2005
och 1:a kvartalet 2005. Uppgifterna är preliminära.

  Område Medelpris, e/m2 2006/1 Indextal 1 2006/1 Förändring av indexet, % 2005/4-2006/1 Förändring av indexet, % 2005/1-2006/1 Antalet affärer i statistiken, 2006/1
Hela landet 1 796 135,9 1,3 9,5 8229
Huvudstadsregionen 2 683 138,3 1,4 11,2 2514
Övriga Finland 1 332 133,5 1,3 7,8 5715
Nyland 2 510 137,7 1,3 10,5 3128
Östra Nyland 1 661 151,0 -2,4 9,6 83
Egentliga Finland 1 402 143,4 2,5 10,8 925
Satakunta 1 047 128,3 -2,5 4,5 289
Egentliga Tavastland 1 295 133,7 -0,2 6,6 241
Birkaland 1 633 137,5 1,7 11,7 904
Päijänne-Tavastland 1 245 134,6 1,8 8,0 485
Kymmenedalen 988 131,7 1,1 9,8 327
Södra Karelen 1 284 127,7 3,5 8,9 157
Södra Savolax 1 072 130,1 5,7 10,3 236
Norra Savolax 1 357 140,3 1,6 7,8 285
Norra Karelen 1 364 143,0 0,6 7,3 142
Mellersta Finland 1 302 122,6 -0,2 4,2 265
Södra Österbotten 988 121,2 0,1 9,9 71
Österbotten 1 215 119,8 0,0 4,6 182
Mellersta Österbotten 1 009 127,1 -0,4 3,1 47
Norra Österbotten 1 396 127,1 0,7 1,8 246
Kajanaland 1 002 118,2 4,9 4,5 64
Lappland 1 020 121,2 4,1 8,2 152
Helsingfors 2 2 967 140,4 1,1 12,6 1597
Helsingfors-1 4 067 146,4 1,5 15,0 305
Helsingfors-2 3 070 140,4 0,9 12,8 781
Helsingfors-3 2 321 136,2 1,7 10,8 235
Helsingfors-4 1 990 131,1 0,5 8,5 276
Esbo-Grankulla 2 219 132,5 2,7 6,7 469
Vanda 1 779 130,2 1,9 6,1 448
Ramkommuner 3 1 519 133,3 1,5 5,7 471
Borgå 1 885 155,2 -2,0 7,7 66
Tammerfors 1 864 141,4 2,7 12,9 713
Åbo 1 563 149,3 2,6 11,5 595
Björneborg 1 158 132,3 0,3 9,0 176
Raumo 1 078 132,8 -3,4 -0,6 79
Villmanstrand 1 464 132,4 3,0 9,7 105
Kotka 1 086 139,5 0,5 13,4 160
Kouvola 983 129,0 2,8 10,1 95
Lahtis 1 360 140,4 4,8 10,9 324
Tavastehus 1 523 139,5 -0,6 6,3 142
Kuopio 1 657 148,3 4,5 11,2 179
Jyväskylä 1 502 124,2 -0,8 3,4 180
Vasa 1 340 122,7 0,9 7,2 142
Seinäjoki 1 093 120,5 0,2 8,1 40
Karleby 1 023 129,4 -0,4 3,4 45
S:t Michel 1 322 135,7 3,7 8,2 100
Joensuu 1 663 154,9 1,2 9,5 107
Uleåborg 1 502 129,4 0,3 1,7 176
Kajana   1 027 118,4 1,2 0,6 48
Rovaniemi 1 146 120,6 3,6 5,7 86

..= Mindre än 20 affärer i statistiken, uppgifter publiceras inte
1 Nominellt prisindex 2000=100
2 Helsingfors områdesindelning bygger på klassificering av postnummerområden. En detaljerad områdesindelning finns på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/asuminen
3 Ramkommuner = Hyvinge, Järvenpää, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vihtis

Källa: Bostadspriser 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Saarnio (09) 1734 3632, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2006/01/ashi_2006_01_2006-04-28_tie_001_sv.html