Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2007

Bostadspriserna steg under januari-mars

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna under det första kvartalet år 2007. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 1,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 1,5 procent, i Esbo med 2,9 procent och i Vanda med 1,8 procent från föregående kvartal. I Lahtis steg priserna med 0,9, i Åbo med 0,8, i Kuopio med 0,6 och i Jyväskylä med 0,3 procent. I Uleåborg sjönk priserna med 2,2 och i Tammerfors med 0,9 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 6,4 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 7,7 procent och i övriga Finland med 5,0 procent. Enligt slutliga uppgifter gjordes år 2006 omkring 69 500 bostadsköp, vilket är omkring 5 procent mindre än år 2005.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-I/2007,
1970=100 (efter levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 1:a kvartalet 2007 samt förändringar1 från det 4:e kvartalet 2006 och 1:a kvartalet 2006. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2007/1
Indextal2

2007/1
Index-
förändring, %
2006/4-2007/1
Index-
förändring, %
2006/1-2007/1
Antal
köp i statistiken

2007/1
Hela landet 1 931 145,1 1,5 6,4 7833
Huvudstadsregionen 2 906 149,6 1,7 7,7 2770
Övriga Finland 1 422 140,7 1,3 5,0 5063
Nyland 2 730 149,1 1,7 7,8 3289
Östra Nyland 1 746 164,2 8,0 12,3 53
Egentliga Finland 1 512 153,2 0,2 5,6 400
Satakunta 1 119 131,6 1,5 1,8 227
Egentliga Tavastland 1 349 139,4 3,7 4,0 224
Birkaland 1 668 143,2 -0,7 4,3 888
Päijänne-Tavastland 1 336 144,2 1,5 6,9 419
Kymmenedalen 1 054 138,3 0,3 5,3 394
Södra Karelen 1 378 134,2 1,8 2,1 202
Södra Savolax 1 184 141,9 7,4 6,8 205
Norra Savolax 1 481 144,7 1,2 2,9 344
Norra Karelen 1 377 151,4 4,5 7,1 150
Mellersta Finland 1 401 127,6 1,1 5,3 280
Södra Österbotten 1 313 148,3 15,7 23,0 34
Österbotten 1 274 128,1 2,7 6,9 133
Mellersta Österbotten 1 032 131,4 6,0 4,4 28
Norra Österbotten 1 447 127,7 -2,0 -1,4 297
Kajanaland 1 048 118,3 -2,1 0,6 95
Lappland 1 065 122,5 0,4 1,0 171
Helsingfors 3 3 203 151,8 1,5 7,8 1833
Helsingfors-1 4 393 157,7 0,6 7,2 295
Helsingfors-2 3 327 152,9 1,5 8,7 898
Helsingfors-3 2 457 146,3 3,0 7,7 279
Helsingfors-4 2 158 140,3 2,0 6,3 361
Esbo-Grankulla 2 408 144,1 2,9 7,7 447
Vanda 1 973 140,8 1,8 6,8 490
Ramkommuner 4 1 712 142,7 2,1 7,0 406
Borgå 1 934 164,9 6,7 9,3 37
Tammerfors 1 880 145,4 -0,9 3,4 646
Åbo 1 687 160,2 0,8 6,1 183
Björneborg 1 177 132,4 0,6 0,1 138
Raumo 1 129 131,0 0,7 -0,9 68
Villmanstrand 1 573 138,0 1,3 3,1 151
Kotka 1 207 149,2 1,0 7,3 190
Kouvola 979 129,7 -2,3 0,2 127
Lahtis 1 436 145,9 0,9 4,4 317
Tavastehus 1 617 144,5 2,9 4,0 127
Kuopio 1 752 148,2 0,6 0,4 214
Jyväskylä 1 640 130,2 0,3 6,2 180
Vasa 1 374 128,2 1,9 5,4 96
Seinäjoki .. .. .. .. ..
Karleby 1 064 135,5 6,5 5,8 23
St: Michel 1 447 152,1 4,0 9,5 79
Joensuu 1 664 165,7 6,3 8,6 101
Uleåborg 1 534 129,0 -2,2 -2,4 213
Kajana 1 086 122,3 -4,2 3,9 78
Rovaniemi 1 271 126,0 -1,4 6,0 96

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2007, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2007/01/ashi_2007_01_2007-04-30_tie_001_sv.html