Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2007

Bostadspriserna steg under april-juni

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna under det andra kvartalet år 2007. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 1,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,1 procent och i övriga Finland med 1,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 1,3 procent, i Vanda med 1,1 procent och i Esbo med 0,3 procent från föregående kvartal. I Tammerfors steg priserna med 3,0, i Lahtis med 2,6, i Uleåborg med 2,1, i Kuopio med 1,4 samt i Åbo och Jyväskylä med 0,9 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 6,3 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 7,5 procent och i övriga Finland med 5,0 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-II/2007, 1970=100 (efter levnadskostnadsindex)

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 2:a kvartalet 2007 samt förändringar1 från det 1:a kvartalet 2007 och 2:a kvartalet 2006. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2007/2
Indextal2
tal
2007/2
Index-
förändring, %
2007/1-2007/2
Index-
förändring, %
2006/2-2007/2
Antal
köp i statistiken
2007/2
Hela landet 1 963 147,8 1,3 6,3 8490
Huvudstadsregionen 2 971 152,4 1,1 7,5 2925
Övriga Finland 1 438 143,3 1,5 5,0 5565
Nyland 2 780 151,8 1,2 7,2 3558
Östra Nyland 1 864 170,4 6,8 8,9 74
Egentliga Finland 1 508 154,7 0,7 6,1 621
Satakunta 1 090 133,2 -0,5 2,4 269
Egentliga Tavastland 1 352 145,1 5,5 10,0 192
Birkaland 1 752 148,6 1,7 6,0 861
Päijänne-Tavastland 1 347 143,1 1,4 3,5 494
Kymmenedalen 1 093 144,4 4,5 7,6 336
Södra Karelen 1 362 132,3 -1,2 1,0 231
Södra Savolax 1 200 140,3 -1,6 5,6 182
Norra Savolax 1 458 149,0 1,6 3,4 374
Norra Karelen 1 434 154,7 4,6 7,9 165
Mellersta Finland 1 432 130,8 0,8 4,1 367
Södra Österbotten 1 159 132,6 -3,0 6,7 63
Österbotten 1 337 131,1 1,3 6,3 119
Mellersta Österbotten 1 129 146,1 5,3 24,5 45
Norra Österbotten 1 466 131,0 1,9 1,1 311
Kajanaland 1 078 115,5 -3,5 -4,1 73
Lappland 1 033 124,9 3,9 3,2 155
Helsingfors 3 3 290 155,1 1,3 8,3 1946
Helsingfors-1 4 504 159,2 -0,1 8,8 292
Helsingfors-2 3 432 157,6 2,7 8,8 931
Helsingfors-3 2 546 149,4 0,3 7,5 309
Helsingfors-4 2 178 143,4 1,0 6,5 414
Esbo-Grankulla 2 437 145,0 0,3 4,8 486
Vanda 1 961 142,2 1,1 5,2 493
Ramkommuner 4 1 652 144,3 1,5 4,1 504
Borgå 2 110 172,7 7,7 7,1 64
Tammerfors 1 989 152,7 3,0 6,9 601
Åbo 1 682 161,4 0,9 6,8 376
Björneborg 1 172 136,0 0,8 3,0 162
Raumo 1 098 133,1 -0,6 1,2 77
Villmanstrand 1 609 139,8 1,3 3,5 154
Kotka 1 213 152,8 3,4 8,2 147
Kouvola 1 038 136,7 4,8 5,0 118
Lahtis 1 437 146,4 2,6 3,2 383
Tavastehus 1 641 151,2 6,2 10,5 104
Kuopio 1 718 153,2 1,4 3,5 272
Jyväskylä 1 673 133,7 0,9 4,5 246
Vasa 1 470 133,5 1,1 7,1 85
Seinäjoki 1 309 134,5 -3,2 5,5 38
Karleby 1 168 151,8 5,7 27,8 42
S:t Michel 1 554 151,9 -0,7 7,0 101
Joensuu 1 748 167,4 3,9 8,9 109
Uleåborg 1 561 132,3 2,1 0,6 247
Kajana 1 070 123,3 -0,8 -2,4 63
Rovaniemi 1 142 128,4 5,2 5,0 88

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2007/02/ashi_2007_02_2007-07-30_tie_001_sv.html