Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2008

Stegringen av bostadspriser avtog i slutet av året

Enligt preliminära uppgifter steg bostadspriserna under det sista kvartalet år 2007. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Kostnadsstegringen har avtagit mot slutet av året, eftersom priserna på gamla höghusbostäder steg med 1,9 procent under det första kvartalet år 2007 från föregående kvartal. Under oktober-december 2007 steg priserna på gamla höghusbostäder inom huvudstadsregionen med 0,5 procent och inom övriga Finland med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 0,7 procent och i Vanda med 1,4 procent. I Esbo och Grankulla sjönk priserna med 1,2 procent från föregående kvartal. I Tammerfors steg priserna med 0,7 procent och i Jyväskylä med 0,1 procent. I Uleåborg sjönk priserna med 1,1 procent, i Åbo med 0,6 procent, i Lahtis och Kuopio med 0,3 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 5,1 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,1 procent och i övriga Finland med 4,2 procent.

Enligt de preliminära uppgifterna låg antalet bostadsköp år 2007 på samma nivå som år 2006.

Realprisindex* för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-IV/2007, 1970=100

* Den allmänna utvecklingen av konsumentpriser har slopats från förändringen av bostadspriser.

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 4:e kvartalet 2007 samt förändringar1,2 från det 3:e kvartalet 2007 och 4:e kvartalet 2006. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
IV/2007*
Index-
tal2
IV/2007*
Index-
förändring, %
III/2007-IV/2007
Index-
förändring, %
IV/2006-IV/2007
Antal
köp i statistiken
IV/2007*
Hela landet 2 002 150,4 0,4 5,1 8003
Huvudstadsregionen 3 054 156,0 0,5 6,1 2746
Övriga Finland 1 453 144,8 0,2 4,2 5257
Nyland 2 861 155,5 0,7 6,1 3297
Östra Nyland 1 900 176,8 -1,3 16,3 91
Egentliga Finland 1 552 156,2 -0,2 2,2 537
Satakunta 1 125 137,7 0,7 6,2 232
Egentliga Tavastland 1 407 151,0 3,0 12,3 152
Birkaland 1 766 148,9 0,6 3,3 881
Päijänne-Tavastland 1 348 145,8 -0,7 2,7 471
Kymmenedalen 1 136 146,6 2,2 6,3 357
Södra Karelen 1 341 134,1 -1,2 1,7 247
Södra Savolax 1 224 141,9 0,3 7,3 205
Norra Savolax 1 440 147,6 -0,9 3,2 369
Norra Karelen 1 416 142,7 -5,7 -1,5 118
Mellersta Finland 1 418 131,2 0,9 3,9 302
Södra Österbotten 1 131 138,6 0,6 8,1 66
Österbotten 1 373 137,3 2,2 10,0 154
Mellersta Österbotten 1 094 136,5 -1,0 10,2 42
Norra Österbotten 1 375 127,7 -1,7 -1,9 277
Kajanaland 1 128 131,1 5,5 8,4 73
Lappland 1 017 126,2 -1,6 3,5 132
Helsingfors 3 3 368 158,3 0,7 5,9 1838
Helsingfors-1 4 672 164,7 0,7 5,0 321
Helsingfors-2 3 505 160,8 1,7 6,7 922
Helsingfors-3 2 590 151,0 -0,3 6,3 274
Helsingfors-4 2 190 143,7 -1,3 4,5 321
Esbo-Grankulla 2 526 148,6 -1,2 6,2 453
Vanda 2 069 148,6 1,4 7,4 455
Ramkommuner4 1 738 149,7 2,3 7,1 432
Borgå 2 061 173,8 -1,6 12,5 84
Tammerfors 1 999 152,5 0,7 3,9 633
Åbo 1 705 160,8 -0,6 1,2 313
Björneborg 1 193 138,8 0,6 5,5 137
Raumo 1 188 145,5 2,7 11,8 61
Villmanstrand 1 564 140,4 0,7 3,1 161
Kotka 1 292 156,7 3,8 6,1 167
Kouvola 1 095 141,4 2,0 6,5 115
Lahtis 1 447 147,6 -0,3 2,1 345
Tavastehus 1 687 156,3 3,2 11,3 79
Kuopio 1 705 151,6 -0,3 2,9 235
Jyväskylä 1 675 132,2 0,1 1,8 200
Vasa 1 563 141,2 3,2 12,2 123
Seinäjoki 1 225 138,1 -2,1 7,1 45
Karleby 1 131 141,2 -1,1 11,0 41
S:t Michel 1 502 147,3 -5,0 0,7 91
Joensuu 1 702 151,3 -7,8 -3,0 81
Uleåborg 1 476 129,3 -1,1 -2,0 227
Kajana 1 147 131,5 3,7 3,1 59
Rovaniemi 1 197 129,5 -1,3 1,4 73

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2007, 4:e kvartalet

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 4:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2007/04/ashi_2007_04_2008-01-30_tie_001_sv.html