Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2008

Antalet bostadsköp på oförändrad nivå år 2007

Antalet bostadsköp var år 2007 på samma nivå som året innan. Köpesumman steg dock från år 2006. År 2007 uppgick handeln med bostadsaktier till 78 000 och dess totala värde var 9,2 miljarder euro, vilket är ungefär 0,5 miljarder euro mer än året innan. I omkring 70 000 bostadsköp var köpobjektet en fritt finansierad gammal bostad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser för år 2007, som bygger på skatteförvaltningens material.

I huvudstadsregionen gjordes i fjol omkring 21 100 affärer och på annat håll i landet nästan 56 800 affärer. Över en tredjedel av affärerna gjordes i Nyland och något över hälften av den totala köpesumman hänförde sig till dem. Statistiken omfattar kommunvisa uppgifter gällande hela landet.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder steg från föregående år. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsköp inom huvudstadsregionen var 2 973 euro och på annat håll i landet 1 504 euro.

Genomsnittliga kvadratmeterpriser på gamla fritt finansierade bostadsaktielägenheter i landets största städer 2005-2007

De genomsnittliga kvadratmeterprisen (e/m2) för gamla1) fritt finansierade aktiebostadslägenheter och antalet köp 2007 samt förändringen av medelpriset 2006-2007

REGION €/m2 Förändring % 2006-2007 Antal
Hela landet 1 903 5,6 70 087
Huvudstadsregionen 2 973 6,9 19 056
Övriga landet 1 504 5,4 51 031
EFTER LANDSKAP
Nyland 2 740 6,8 24 193
Helsingfors 3 313 6,4 11 241
Esbo 2 714 8,9 4 084
Vanda 2 210 8,0 3 639
Östra Nyland 1 930 8,1 648
Borgå 2 067 4,9 454
Egentliga Finland 1 593 6,2 6 872
Åbo 1 799 5,2 3 818
Satakunta 1 196 5,5 2 447
Björneborg 1 262 5,6 1 185
Egentliga Tavastland 1 436 6,2 2 354
Tavastehus 1 697 6,7 993
Birkaland 1 771 4,7 7 496
Tammerfors 2 014 4,2 4 623
Päijänne-Tavastland 1 408 8,2 3 190
Lahtis 1 506 6,7 2 134
Kymmenedalen 1 190 7,0 2 591
Kotka 1 278 10,7 1 092
Södra Karelen 1 450 6,9 1 499
Villmanstrand 1 652 7,1 911
Södra Savolax 1 245 9,7 1 835
S:t Michel 1 599 9,7 724
Norra Savolax 1 461 5,6 3 018
Kuopio 1 777 3,2 1 698
Norra Karelen 1 319 1,6 1 569
Joensuu 1 656 3,7 888
Mellersta Finland 1 451 3,8 3 125
Jyväskylä 1 722 4,5 1 636
Södra Österbotten 1 204 8,7 1 203
Seinäjoki 1 394 8,4 537
Österbotten 1 365 8,1 1 605
Vasa 1 551 9,2 992
Mellersta Österbotten 1 195 14,3 433
Karleby 1 319 18,0 332
Norra Österbotten 1 436 0,9 3 719
Uleåborg 1 609 0,5 2 255
Kajanaland 1 183 7,2 754
Kajana 1 240 6,5 594
Lappland 1 187 4,2 1 453
Rovaniemi 1 350 3,5 758
1) Färdigställts före år 2006

Källa: Bostadspriser 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2007/ashi_2007_2008-05-16_tie_001_sv.html