Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.5.2008

Realpriserna på bostäder sjönk

Realpriserna på bostäder sjönk redan under två kvartal i följd. Enligt de preliminära uppgifterna sjönk realpriserna med 1,0 procent i hela landet under det första kvartalet år 2008 jämfört med föregående kvartal. De nominella priserna ökade med i genomsnitt 0,3 procent i hela landet. I huvudstadsregionen var priserna alltjämt på tidigare nivå och på andra håll i Finland var ökningen i genomsnitt 0,5 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,6 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Både inom huvudstadsregionen och i övriga Finland var ökningen 0,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 0,4 procent, i Esbo-Grankulla med 1,7 procent och i Vanda med 0,8 procent från föregående kvartal. I Lahtis och Jyväskylä sjönk priserna med 1,0, i Åbo med 0,3, i Kuopio med 1,8, i Tammerfors med 0,8 och i Uleåborg med 1,8 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 3,6 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 4,2 procent och i övriga Finland med 3,0 procent. Enligt de slutliga uppgifterna gjordes år 2007 nästan lika många bostadsköp som år 2006, dvs. omkring 69 500.

Under det första kvartalet år 2008 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,9 procent. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,7 procent och i övriga Finland steg priserna med 3,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 806 euro i hela landet, 3 582 euro i huvudstadsregionen och 2 498 euro i övriga Finland. Prisindexet för nya bostäder 2005=100 publiceras nu för första gången. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex1 för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-I/2008, 1970=100

1 Den allmänna utvecklingen av konsumentpriser har slopats från förändringen av bostadspriser

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 1:a kvartalet 2008 samt förändringar1 från det 4:e kvartalet 2007 och 1:a kvartalet 2007. Uppgifterna är preliminäraRegion
Medelpris
e/m2
2008/1
Index-
tal2
2008/1
Index-
förändring, %
2007/4-2008/1
Index-
förändring, %
2007/1-2008/1
Antal
i statistiken
2008/1
Hela landet 2 016 150,7 0,6 3,6 8 001
Huvudstadsregionen 3 067 156,3 0,6 4,2 2 406
Övriga Finland 1 468 145,2 0,6 3,0 5 595
Nyland 2 866 155,5 0,5 4,0 3 044
Östra Nyland 1 903 172,5 -2,6 9,7 73
Egentliga Finland 1 533 154,5 0,0 0,8 687
Satakunta 1 146 139,1 2,8 3,5 258
Egentliga Tavastland 1 409 148,4 -1,4 8,1 209
Birkaland 1 811 150,1 0,3 2,9 919
Päijänne-Tavastland 1 315 146,4 0,9 3,6 509
Kymmenedalen 1 156 151,7 3,3 9,8 379
Södra Karelen 1 375 133,6 -0,5 0,0 234
Södra Savolax 1 235 151,2 6,8 6,3 223
Norra Savolax 1 447 144,8 -1,8 -1,8 300
Norra Karelen 1 465 150,3 3,6 2,4 133
Mellersta Finland 1 430 129,9 -0,9 0,5 309
Södra Österbotten 1 207 137,8 -0,4 0,8 67
Österbotten 1 390 136,7 0,9 3,6 208
Mellersta Österbotten 1 243 146,6 5,6 7,9 46
Norra Österbotten 1 431 128,0 -0,5 -0,8 137
Kajanaland 1 158 133,0 2,9 11,4 86
Lappland 1 166 137,5 7,2 16,8 180
Helsingfors 3 3 376 157,9 0,4 3,7 1 637
Helsingfors-1 4 589 163,5 -0,2 3,4 268
Helsingfors-2 3 488 159,6 0,5 4,6 763
Helsingfors-3 2 623 153,3 1,4 2,9 257
Helsingfors-4 2 342 144,9 0,4 2,3 349
Esbo-Grankulla 2 543 152,2 1,7 5,2 374
Vanda 2 097 149,6 0,8 6,1 395
Ramkommuner 4 1 705 148,6 0,9 4,6 515
Borgå 2 066 168,4 -3,4 6,6 68
Tammerfors 2 031 152,3 -0,8 2,8 705
Åbo 1 675 158,6 -0,3 -0,5 447
Björneborg 1 218 141,1 3,1 3,7 161
Raumo 1 203 142,6 0,0 6,6 79
Villmanstrand 1 598 140,1 -0,2 1,5 168
Kotka 1 280 163,6 3,9 10,2 170
Kouvola 1 148 145,7 2,8 11,9 118
Lahtis 1 389 146,6 -1,0 2,8 402
Tavastehus 1 706 156,8 1,0 9,9 113
Kuopio 1 697 148,7 -1,8 -1,3 198
Jyväskylä 1 653 131,0 -1,0 -1,0 198
Vasa 1 512 138,6 -0,2 2,1 171
Seinäjoki 1 351 141,8 1,9 2,2 42
Karleby 1 291 152,4 6,0 8,5 44
S:t Michel 1 492 156,7 6,3 2,6 77
Joensuu 1 713 157,0 1,6 -1,7 90
Uleåborg 1 523 128,1 -1,8 -1,5 85
Kajana 1 184 134,8 3,8 9,3 79
Rovaniemi 1 256 132,1 -0,3 12,9 126

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.

2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificering av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html.
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
.. = färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2008, 1:a kvartalet

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2008/01/ashi_2008_01_2008-05-09_tie_001_sv.html