Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2008

Bostadspriserna steg något under det andra kvartalet

Enligt de preliminära uppgifterna steg de nominella priserna på gamla bostäder något under april-juli. I hela landet steg priserna med 0,3 procent och i huvudstadsregionen med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,1 procent. Realpriserna på gamla höghus- och radhusbostäder sjönk i hela landet med i genomsnitt 1,1 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,2 procent i hela landet och med 0,4 procent i huvudstadsregionen jämfört med föregående kvartal. I övriga Finland var priserna oförändrade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors steg priserna på gamla höghusbostäder med 0,1 procent och i Esbo-Grankulla med 1,8 procent. I Vanda var priserna oförändrade. I Lahtis steg priserna med 1,3 procent och i Kuopio med 0,5 procent. Priserna sjönk i Uleåborg med 4,2, i Tammerfors med 1,2, i Åbo med 1,1 och i Jyväskylä med 0,4 procent.

Priserna på gamla höghusbostäder steg i hela landet med i genomsnitt 2,8 procent från året innan. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 3,4 procent och i övriga Finland med 2,3 procent.

Under det andra kvartalet år 2008 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 0,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,2 procent och i övriga Finland steg de med 1,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 856 euro i hela landet, 3 614 euro i huvudstadsregionen och 2 556 euro i övriga Finland. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex1 för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-II/008, 1970=100

1 Den allmänna utvecklingen av konsumentpriser har eliminerats från förändringen av bostadspriserna

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 2:a kvartalet 2008 samt förändringar1 från det 1:a kvartalet 2008 och 2:a kvartalet 2007. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2008/2
Index-
tal2
2008/2
Index-
förändring, %
2008/1-2008/2
Index-
förändring, %
2007/2-2008/2
Antal
i statistiken
2008/2
Hela landet 2 052 152,4 0,2 2,8 8 437
Huvudstadsregionen 3 110 158,4 0,4 3,4 2 658
Övriga Finland 1 499 146,4 0,0 2,3 5 779
Nyland 2 915 157,8 0,5 3,4 3 270
Östra Nyland 1 939 177,2 2,1 5,1 65
Egentliga Finland 1 534 155,3 -0,6 -0,5 729
Satakunta 1 147 139,6 0,4 4,9 213
Egentliga Tavastland 1 442 148,2 -0,8 2,2 210
Birkaland 1 823 149,8 -1,0 1,5 1 029
Päijänne-Tavastland 1 380 145,1 -0,9 1,2 484
Kymmenedalen 1 188 152,5 0,9 6,6 340
Södra Karelen 1 410 137,1 1,9 4,3 225
Södra Savolax 1 277 150,6 -1,0 5,9 206
Norra Savolax 1 515 149,9 2,2 0,3 317
Norra Karelen 1 502 148,5 -0,7 -2,8 181
Mellersta Finland 1 445 129,6 -0,6 -1,0 355
Södra Österbotten 1 164 139,6 0,6 6,9 65
Österbotten 1 443 141,1 3,2 8,4 164
Mellersta Österbotten 1 379 158,4 5,8 7,8 36
Norra Österbotten 1 446 127,6 -3,1 -1,7 314
Kajanaland 1 228 138,0 3,1 16,7 70
Lappland 1 195 139,9 1,1 10,7 164
Helsingfors 3 3 417 159,9 0,1 2,6 1 749
Helsingfors-1 4 778 167,5 -0,1 4,5 262
Helsingfors-2 3 498 160,3 -0,2 1,6 846
Helsingfors-3 2 631 153,3 0,6 1,4 292
Helsingfors-4 2 301 148,0 1,5 2,5 349
Esbo-Grankulla 2 645 156,3 1,8 6,7 458
Vanda 2 090 150,1 0,0 4,9 451
Ramkommuner 4 1 753 151,2 1,0 4,9 496
Borgå 2 114 174,4 2,7 1,7 58
Tammerfors 2 042 151,9 -1,2 0,5 748
Åbo 1 676 158,6 -1,1 -2,2 471
Björneborg 1 203 137,9 -1,7 1,6 126
Raumo 1 228 149,5 5,1 11,4 55
Villmanstrand 1 620 143,1 2,1 3,9 143
Kotka 1 366 165,8 1,6 9,5 126
Kouvola 1 130 144,8 -0,1 7,2 139
Lahtis 1 491 149,5 1,3 3,1 369
Tavastehus 1 702 154,7 -1,4 2,3 122
Kuopio 1 759 152,1 0,5 -0,8 208
Jyväskylä 1 701 130,8 -0,4 -2,3 227
Vasa 1 589 142,6 2,9 7,0 118
Seinäjoki 1 316 143,4 0,4 7,9 43
Karleby 1 437 165,6 6,2 8,4 35
S:t Michel 1 591 157,2 -0,7 4,5 101
Joensuu 1 779 156,7 -0,4 -4,7 144
Uleåborg 1 507 126,8 -4,2 -3,1 243
Kajana 1 165 134,2 -1,2 7,3 59
Rovaniemi 1 341 138,7 3,2 6,0 97

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificeringen av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html.
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
..= färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2008, 2:a kvartalet Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2008/02/ashi_2008_02_2008-07-30_tie_001_sv.html