Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2008

Bostadspriserna vände nedåt

Enligt de preliminära uppgifterna sjönk priserna på gamla bostäder under juli-september. I hela landet sjönk priserna med 1,4 procent och i huvudstadsregionen med 3,0 procent jämfört med föregående kvartal. På övriga håll i landet var priserna oförändrade. Antalet bostadsköp sjönk tydligt under det tredje kvartalet. I hela landet var antalet bostadsköp ungefär 20 procent färre och inom huvudstadsregionen omkring 30 procent färre än under motsvarande period året innan.

Priserna på gamla höghusbostäder sjönk i genomsnitt med 1,4 procent i hela landet och med 2,6 procent i huvudstadsregionen samt med 0,2 procent på övriga håll i landet jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

I Helsingfors sjönk priserna på gamla höghusbostäder med 2,8 procent, i Esbo-Grankulla med 3,0 procent och i Vanda med 0,4 procent. I Kuopio sjönk priserna med 4,0, i Lahtis med 2,2 samt i Jyväskylä och Uleåborg med 0,3 procent. I Åbo var priserna oförändrade. I Tammerfors steg priserna med 1,5 procent från föregående kvartal.

Under det tredje kvartalet år 2008 sjönk priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 889 euro i hela landet, 3 765 euro i huvudstadsregionen och 2 541 euro i övriga Finland. Antalet köp inkluderade i statistiken sjönk med 35 procent från föregående kvartal. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Realprisindex1 för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970-III/2008, 1970=100

1 Den allmänna utvecklingen av konsumentpriser har eliminerats från förändringen av bostadspriser

Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla höghusbostäder i genomsnitt, indexet under det 3:e kvartalet 2008 samt förändringar1 från det 2:a kvartalet 2008 och 3:e kvartalet 2007. Uppgifterna är preliminära.Region
Medelpris
e/m2
2008/3
Index-
tal2
2008/3
Index-
förändring, %
2008/2-2008/3
Index-
förändring, %
2007/3-2008/3
Antal
köp i statistiken

2008/3
Hela landet 2 029 150,8 -1,4 0,8 6983
Huvudstadsregionen 3 063 155,4 -2,6 0,4 1997
Övriga Finland 1 490 146,2 -0,2 1,2 4986
Nyland 2 868 155,0 -2,5 0,6 2477
Östra Nyland 1 795 161,7 -5,8 -9,7 69
Egentliga Finland 1 550 156,9 1,2 0,1 507
Satakunta 1 198 140,5 0,6 2,8 223
Egentliga Tavastland 1 443 147,6 -0,4 0,0 188
Birkaland 1 813 152,2 1,6 2,7 871
Päijänne-Tavastland 1 380 143,8 -0,8 -1,5 370
Kymmenedalen 1 188 150,6 -1,3 5,3 352
Södra Karelen 1 433 140,2 0,9 3,4 191
Södra Savolax 1 253 147,3 -2,1 3,9 172
Norra Savolax 1 485 146,5 -2,4 -1,5 270
Norra Karelen 1 508 158,2 5,1 4,3 115
Mellersta Finland 1 420 128,5 -1,5 -1,1 415
Södra Österbotten 1 232 143,1 1,8 3,6 71
Österbotten 1 369 134,5 -3,9 -0,7 137
Mellersta Österbotten 1 316 164,7 4,3 20,6 33
Norra Österbotten 1 482 128,0 -1,0 -1,3 257
Kajanaland 1 142 133,0 3,8 6,4 80
Lappland 1 154 135,6 -2,3 4,5 185
Helsingfors 3 3 351 156,7 -2,8 0,0 1346
Helsingfors-1 4 563 161,0 -5,3 -1,3 189
Helsingfors-2 3 471 158,5 -2,1 0,6 681
Helsingfors-3 2 598 152,6 0,2 0,7 228
Helsingfors-4 2 296 145,7 -1,7 0,2 248
Esbo-Grankulla 2 626 151,9 -3,0 1,6 340
Vanda 2 102 150,0 -0,4 2,1 311
Ramkommuner 4 1 741 150,2 -1,2 2,8 376
Borgå 2 011 160,4 -7,3 -9,3 62
Tammerfors 2 021 154,6 1,5 2,1 632
Åbo 1 695 158,9 0,0 -1,8 308
Björneborg 1 265 141,8 2,7 2,8 110
Raumo 1 176 138,2 -6,4 -2,4 82
Villmanstrand 1 656 145,6 0,6 4,0 126
Kotka 1 292 158,8 -3,2 4,9 145
Kouvola 1 146 145,6 -0,3 5,6 114
Lahtis 1 460 146,1 -2,2 -1,0 309
Tavastehus 1 736 154,7 0,1 1,8 112
Kuopio 1 681 146,1 -4,0 -3,9 196
Jyväskylä 1 687 130,7 -0,3 -1,1 258
Vasa 1 497 137,4 -3,0 -0,1 115
Seinäjoki 1 346 142,9 -0,6 0,9 48
Karleby 1 370 172,8 4,6 22,3 27
S:t Michel 1 504 147,7 -5,9 -4,4 92
Joensuu 1 789 168,1 6,3 2,5 82
Uleåborg 1 567 128,3 -0,3 -1,6 200
Kajana 1 166 132,5 -1,6 4,3 69
Rovaniemi 1 307 134,4 -2,3 0,1 125

1 Förändringsprocenten räknas med hjälp av indextalet. På grund av skillnader i materialets struktur kan förändringen inte räknas direkt
utgående från det genomsnittliga kvadratmeterpriset.
2 Nominellt prisindex 2000=100
3 Helsingfors områdesindelning grundar sig på klassificeringen av postnummerområden. Exakt områdesindelning på internet på adressen www.tilastokeskus.fi/til/ashi/luo.html.
4 Ramkommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis
..= färre än 20 köp

Källa: Bostadspriser 2008, 3:e kvartalet Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558, asuminen.tilasto@stat.fi
Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen.

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 3:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2008/03/ashi_2008_03_2008-10-30_tie_001_sv.html