Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2010

Priserna på gamla bostäder steg under april–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,8 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,0 procent och i övriga Finland med 1,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 10,0 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 13,6 procent och i övriga Finland med 7,0 procent.

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Utvecklingen av bostadspriser, index 2005=100

Under andra kvartalet år 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 126 euro i hela landet, 3 240 euro i huvudstadsregionen och 1 624 euro på övriga håll i landet.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,0 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 9,2 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 11,7 procent och i övriga Finland med 7,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 994 euro i hela landet, 3 936 euro i huvudstadsregionen och 2 655 euro i övriga Finland.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2010/02/ashi_2010_02_2010-07-30_tie_001_sv.html