Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2012

Bostadspriserna sjönk något i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,4 procent i februari jämfört med föregående månad. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland sjönk de med 0,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna i hela landet oförändrade. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,8 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I februari 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 112 euro i hela landet, 3 381 euro i huvudstadsregionen och 1 615 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i StatFin-tjänsten på adressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/02/ashi_2012_02_2012-03-30_tie_001_sv.html