Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2013

Bostadspriserna sjönk något i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent i december jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen och i övriga Finland sjönk priserna med 0,3 procent.

Från december 2011 till december 2012 steg priserna i hela landet med 3,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,2 procent och i övriga Finland med 2,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I december 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 162 euro i hela landet, 3 459 euro i huvudstadsregionen och 1 653 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Basåret för månadsindexet är år 2010. Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true endast på finska.

Bostadspriserna under fjärde kvartalet

Under sista kvartalet 2012 sjönk priserna på gamla bostäder i hela landet med 0,4 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2011 steg priserna i hela landet med 3,0 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,1 procent och i övriga Finland med 2,1 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under oktober–december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 233 euro i hela landet, 3 468 euro i huvudstadsregionen och 1 676 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 0,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,0 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,1 procent. Under sista kvartalet 2012 ökade antalet köp av nya bostäder med omkring en femtedel jämfört med motsvarande period året innan.

Jämfört med motsvarande period år 2011 steg priserna på nya bostäder i hela landet med 7,6 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 18,4 procent och i övriga Finland med 2,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 456 euro i hela landet, 4 763 euro i huvudstadsregionen och 2 986 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2012 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 1,7 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 1,1 procent. År 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 224 euro, i huvudstadsregionen 3 442 euro och i övriga Finland 1 675 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2012 publiceras 26.4.2013.

Priserna på nya höghus- och radhus steg med 5,9 procent år 2012. I huvudstadsregionen steg priserna med 9,7 procent och i övriga Finland med 3,9 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 359 euro, i huvudstadsregionen 4 605 euro och i övriga Finland 2 911 euro.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.

Statistiken Bostadspriser ändrar namn till Aktiebostadspriser i samband med nästa offentliggörande 28.2.2013.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Petteri Rautaporras 09 1734 3472, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2012/12/ashi_2012_12_2013-01-25_tie_001_sv.html