Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste offentliggörandet 31.5.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2012 -0,9 -0,3 -0,6
01/2013 0,3 -0,6 0,9
02/2013 1,5 1,4 0,1
03/2013 -0,2 0,5 -0,7
Huvudstadsregionen 12/2012 -1,2 -0,3 -0,9
01/2013 1,0 0,0 1,0
02/2013 1,1 1,2 -0,1
03/2013 0,6 1,3 -0,7
Övriga landet 12/2012 -0,7 -0,3 -0,4
01/2013 -0,2 -1,1 0,9
02/2013 1,8 1,7 0,1
03/2013 -0,8 -0,1 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste offentliggörandet 31.5.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 12/2012 3,1 3,7 -0,6
01/2013 1,1 0,7 0,4
02/2013 3,0 2,7 0,3
03/2013 1,8 2,2 -0,4
Huvudstadsregionen 12/2012 4,6 5,2 -0,6
01/2013 2,4 2,1 0,3
02/2013 4,3 4,3 0,0
03/2013 3,6 4,4 -0,8
Övriga landet 12/2012 1,9 2,4 -0,5
01/2013 0,1 -0,4 0,5
02/2013 1,9 1,4 0,5
03/2013 0,3 0,4 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/04/ashi_2013_04_2013-05-31_rev_001_sv.html