Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.8.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2013 0,5 0,5 0,0
04/2013 0,5 -0,2 0,7
05/2013 0,3 0,2 0,1
06/2013 0,3 -0,6 0,9
Huvudstadsregionen 03/2013 1,8 1,3 0,5
04/2013 0,5 0,3 0,2
05/2013 -0,9 -0,5 -0,4
06/2013 1,1 0,4 0,7
Övriga landet 03/2013 -0,5 -0,1 -0,4
04/2013 0,5 -0,6 1,1
05/2013 1,2 0,8 0,4
06/2013 -0,3 -1,5 1,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den förstä publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.8.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 03/2013 2,1 2,2 -0,1
04/2013 2,3 1,4 0,9
05/2013 1,7 1,4 0,3
06/2013 1,8 0,7 1,1
Huvudstadsregionen 03/2013 3,9 4,4 -0,5
04/2013 5,1 4,7 0,4
05/2013 2,2 2,4 -0,2
06/2013 3,3 2,6 0,7
Övriga landet 03/2013 0,6 0,4 0,2
04/2013 0,1 -1,2 1,3
05/2013 1,2 0,6 0,6
06/2013 0,7 -0,8 1,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den förstä publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/07/ashi_2013_07_2013-08-30_rev_001_sv.html