Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.10.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2013 0,6 0,2 0,4
06/2013 0,2 -0,6 0,8
07/2013 -1,1 -1,7 0,6
08/2013 0,4 -0,1 0,5
Huvudstadsregionen 05/2013 -0,8 -0,5 -0,3
06/2013 1,0 0,4 0,6
07/2013 -1,2 -1,4 0,2
08/2013 1,1 0,2 0,9
Övriga landet 05/2013 1,7 0,8 0,9
06/2013 -0,3 -1,5 1,2
07/2013 -1,0 -1,9 0,9
08/2013 -0,1 -0,4 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.10.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 05/2013 2,0 1,4 0,6
06/2013 2,0 0,7 1,3
07/2013 1,0 0,2 0,8
08/2013 1,6 0,8 0,8
Huvudstadsregionen 05/2013 2,4 2,4 0,0
06/2013 3,3 2,6 0,7
07/2013 1,8 1,6 0,2
08/2013 3,2 2,5 0,7
Övriga landet 05/2013 1,6 0,6 1,0
06/2013 0,9 -0,8 1,7
07/2013 0,4 -0,9 1,3
08/2013 0,3 -0,4 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.10.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2012 1,0 1,1 -0,1
4/2012 -0,6 -0,4 -0,2
1/2013 0,6 0,7 -0,1
2/2013 1,2 1,0 0,2
Huvudstadsregionen 3/2012 1,5 1,4 0,1
4/2012 0,1 0,3 -0,2
1/2013 0,6 0,9 -0,3
2/2013 1,2 0,6 0,6
Övriga landet 3/2012 0,5 0,8 -0,3
4/2012 -1,2 -1,0 -0,2
1/2013 0,7 0,5 0,2
2/2013 1,3 1,3 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 25.10.2013 1:a offentliggörandet
Hela landet 3/2012 1,8 1,8 0,0
4/2012 2,7 3,0 -0,3
1/2013 1,9 1,9 0,0
2/2013 2,2 2,1 0,1
Huvudstadsregionen 3/2012 2,4 2,3 0,1
4/2012 3,8 4,1 -0,3
1/2013 2,4 2,7 -0,3
2/2013 3,4 3,1 0,3
Övriga landet 3/2012 1,3 1,4 -0,1
4/2012 1,8 2,1 -0,3
1/2013 1,4 1,3 0,1
2/2013 1,2 1,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årssförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/09/ashi_2013_09_2013-10-25_rev_001_sv.html