Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2014

Aktiebostadspriserna sjönk i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,3 procent från november till december. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,0 procent och i övriga Finland med 1,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,3 procent från året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I december 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 177 euro i hela landet, 3 551 euro i huvudstadsregionen och 1 638 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Aktiebostadspriserna under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2013 sjönk priserna på gamla bostäder i hela landet med 0,1 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,1 procent. Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent och i övriga Finland med 1,1 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder, index 2005=100

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 261 euro i hela landet, 3 549 euro i huvudstadsregionen och 1 680 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 1,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2012 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,4 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 385 euro i hela landet, 4 607 euro i huvudstadsregionen och 2 946 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2013 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 1,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland med 0,8 procent. År 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 259 euro, i huvudstadsregionen 3 527 euro och i övriga Finland 1 688 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder för år 2013 publiceras 28.4.2014.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 1,8 procent år 2013. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och i övriga Finland med 1,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 395 euro, i huvudstadsregionen 4 601 euro och i övriga Finland 2 962 euro.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Aktiebostadspriser. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2013/12/ashi_2013_12_2014-01-28_tie_001_sv.html