Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2013 -0,3 -0,4 0,1
10/2013 -0,3 -0,4 0,1
11/2013 0,0 0,0 0,0
12/2013 -1,0 -1,3 0,3
Huvudstadsregionen 09/2013 0,7 0,2 0,5
10/2013 -0,7 -1,2 0,5
11/2013 -0,3 -0,4 0,1
12/2013 -0,3 -1,0 0,7
Övriga landet 09/2013 -1,1 -0,8 -0,3
10/2013 0,0 0,3 -0,3
11/2013 0,2 0,3 -0,1
12/2013 -1,6 -1,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.2.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2013 0,8 0,6 0,2
10/2013 1,0 0,9 0,1
11/2013 1,1 1,0 0,1
12/2013 1,1 0,7 0,4
Huvudstadsregionen 09/2013 3,3 2,9 0,4
10/2013 2,4 1,9 0,5
11/2013 2,0 1,9 0,1
12/2013 3,0 2,3 0,7
Övriga landet 09/2013 -1,1 -1,2 0,1
10/2013 0,0 0,1 -0,1
11/2013 0,4 0,3 0,1
12/2013 -0,5 -0,5 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 09 1734 3558, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/01/ashi_2014_01_2014-02-28_rev_001_sv.html