Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.6.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2014 -0,2 -0,5 0,3
02/2014 0,9 0,5 0,4
03/2014 0,8 0,2 0,6
04/2014 -0,3 -0,9 0,6
Huvudstadsregionen 01/2014 0,3 -0,5 0,8
02/2014 0,6 0,7 -0,1
03/2014 0,8 -0,1 0,9
04/2014 0,1 -0,6 0,7
Övriga landet 01/2014 -0,6 -0,5 -0,1
02/2014 1,2 0,3 0,9
03/2014 0,8 0,4 0,4
04/2014 -0,6 -1,3 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.6.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2014 0,4 0,3 0,1
02/2014 0,3 -0,1 0,4
03/2014 0,5 -0,2 0,7
04/2014 -0,1 -0,7 0,6
Huvudstadsregionen 01/2014 1,6 1,5 0,1
02/2014 1,9 2,0 -0,1
03/2014 0,9 -0,1 1,0
04/2014 0,6 0,0 0,6
Övriga landet 01/2014 -0,6 -0,6 0,0
02/2014 -1,1 -1,7 0,6
03/2014 0,1 -0,3 0,4
04/2014 -0,7 -1,2 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Pääkkö 029 551 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/05/ashi_2014_05_2014-06-30_rev_001_sv.html