Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2014 0,8 0,5 0,3
03/2014 1,0 0,2 0,8
04/2014 -0,2 -0,9 0,7
05/2014 -0,4 -0,7 0,3
Huvudstadsregionen 02/2014 0,4 0,7 -0,3
03/2014 0,9 -0,1 1,0
04/2014 0,5 -0,6 1,1
05/2014 -0,8 -0,8 0,0
Övriga landet 02/2014 1,0 0,3 0,7
03/2014 1,1 0,4 0,7
04/2014 -0,8 -1,3 0,5
05/2014 -0,1 -0,6 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2014 0,1 -0,1 0,2
03/2014 0,5 -0,2 0,7
04/2014 0,0 -0,7 0,7
05/2014 -1,1 -1,5 0,4
Huvudstadsregionen 02/2014 1,9 2,0 -0,1
03/2014 0,9 -0,1 1,0
04/2014 1,0 0,0 1,0
05/2014 0,9 0,5 0,4
Övriga landet 02/2014 -1,2 -1,7 0,5
03/2014 0,2 -0,3 0,5
04/2014 -0,8 -1,2 0,4
05/2014 -2,7 -3,1 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2013 1,2 1,0 0,2
3/2013 -0,2 -0,2 0,0
4/2013 -0,3 -0,1 -0,2
1/2014 -0,6 -0,7 0,1
Huvudstadsregionen 2/2013 1,3 0,6 0,7
3/2013 0,6 0,6 0,0
4/2013 -0,5 -0,3 -0,2
1/2014 -0,2 -0,4 0,2
Övriga landet 2/2013 1,2 1,3 -0,1
3/2013 -0,8 -0,9 0,1
4/2013 -0,2 0,1 -0,3
1/2014 -0,9 -1,0 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2013 2,2 2,1 0,1
3/2013 1,0 1,1 -0,1
4/2013 1,3 1,4 -0,1
1/2014 0,1 0,0 0,1
Huvudstadsregionen 2/2013 3,4 3,1 0,3
3/2013 2,4 2,5 -0,1
4/2013 1,8 1,9 -0,1
1/2014 1,1 0,9 0,2
Övriga landet 2/2013 1,2 1,2 0,0
3/2013 -0,1 -0,1 0,0
4/2013 0,9 1,1 -0,2
1/2014 -0,7 -0,8 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Pääkkö 029 551 3385, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/06/ashi_2014_06_2014-07-28_rev_001_sv.html