Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.11.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2014 0,0 -0,1 0,1
07/2014 -0,3 -1,6 1,3
08/2014 0,4 -0,2 0,6
09/2014 -1,4 -1,2 -0,2
Huvudstadsregionen 06/2014 0,4 0,1 0,3
07/2014 -0,7 -1,4 0,7
08/2014 1,0 0,8 0,2
09/2014 -1,7 -1,3 -0,4
Övriga landet 06/2014 -0,2 -0,2 0,0
07/2014 0,0 -1,7 1,7
08/2014 0,0 -1,0 1,0
09/2014 -1,1 -1,2 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.11.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 06/2014 -1,1 -1,4 0,3
07/2014 -0,4 -1,4 1,0
08/2014 -0,5 -1,1 0,6
09/2014 -1,8 -1,9 0,1
Huvudstadsregionen 06/2014 -0,1 -0,2 0,1
07/2014 0,7 0,0 0,7
08/2014 0,8 0,6 0,2
09/2014 -1,9 -1,7 -0,2
Övriga landet 06/2014 -2,0 -2,3 0,3
07/2014 -1,2 -2,6 1,4
08/2014 -1,5 -2,5 1,0
09/2014 -1,7 -2,1 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/10/ashi_2014_10_2014-11-28_rev_001_sv.html