Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.12.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2014 -0,4 -1,6 1,2
08/2014 0,4 -0,2 0,6
09/2014 -1,1 -1,2 0,1
10/2014 0,6 0,2 0,4
Huvudstadsregionen 07/2014 -0,8 -1,4 0,6
08/2014 1,0 0,8 0,2
09/2014 -1,4 -1,3 -0,1
10/2014 0,4 0,4 0,0
Övriga landet 07/2014 0,0 -1,7 1,7
08/2014 -0,1 -1,0 0,9
09/2014 -0,9 -1,2 0,3
10/2014 0,7 0,1 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.12.2014 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2014 -0,4 -1,4 1,0
08/2014 -0,6 -1,1 0,5
09/2014 -1,7 -1,9 0,2
10/2014 -0,9 -1,3 0,4
Huvudstadsregionen 07/2014 0,6 0,0 0,6
08/2014 0,7 0,6 0,1
09/2014 -1,7 -1,7 0,0
10/2014 -0,7 -0,8 0,1
Övriga landet 07/2014 -1,3 -2,6 1,3
08/2014 -1,6 -2,5 0,9
09/2014 -1,7 -2,1 0,4
10/2014 -1,1 -1,6 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/11/ashi_2014_11_2014-12-29_rev_001_sv.html