Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2014 0,4 -0,2 0,6
09/2014 -0,9 -1,2 0,3
10/2014 0,2 0,2 0,0
11/2014 -1,1 -1,7 0,6
Huvudstadsregionen 08/2014 0,7 0,8 -0,1
09/2014 -1,0 -1,3 0,3
10/2014 0,5 0,4 0,1
11/2014 -1,8 -1,6 -0,2
Övriga landet 08/2014 0,1 -1,0 1,1
09/2014 -0,8 -1,2 0,4
10/2014 -0,1 0,1 -0,2
11/2014 -0,5 -1,8 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2014 -0,7 -1,1 0,4
09/2014 -1,5 -1,9 0,4
10/2014 -1,1 -1,3 0,2
11/2014 -2,2 -2,6 0,4
Huvudstadsregionen 08/2014 0,4 0,6 -0,2
09/2014 -1,5 -1,7 0,2
10/2014 -0,4 -0,8 0,4
11/2014 -2,0 -2,0 0,0
Övriga landet 08/2014 -1,6 -2,5 0,9
09/2014 -1,5 -2,1 0,6
10/2014 -1,6 -1,6 0,0
11/2014 -2,4 -3,1 0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2013 -0,3 -0,1 -0,2
1/2014 -0,5 -0,7 0,2
2/2014 0,5 0,8 -0,3
3/2014 -0,7 -0,7 0,0
Huvudstadsregionen 4/2013 -0,5 -0,3 -0,2
1/2014 0,0 -0,4 0,4
2/2014 1,0 1,7 -0,7
3/2014 -1,3 -1,3 0,0
Övriga landet 4/2013 -0,2 0,1 -0,3
1/2014 -0,9 -1,0 0,1
2/2014 0,2 0,1 0,1
3/2014 -0,2 -0,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2013 1,3 1,4 -0,1
1/2014 0,2 0,0 0,2
2/2014 -0,5 -0,3 -0,2
3/2014 -1,0 -1,0 0,0
Huvudstadsregionen 4/2013 1,8 1,9 -0,1
1/2014 1,3 0,9 0,4
2/2014 1,0 1,6 -0,6
3/2014 -0,8 -0,8 0,0
Övriga landet 4/2013 0,9 1,1 -0,2
1/2014 -0,7 -0,8 0,1
2/2014 -1,7 -1,9 0,2
3/2014 -1,1 -1,2 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförän-dringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2014/12/ashi_2014_12_2015-01-28_rev_001_sv.html