Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.2.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2014 -0,9 -1,2 0,3
10/2014 0,2 0,2 0,0
11/2014 -1,1 -1,7 0,6
12/2014 -0,1 0,1 -0,2
Huvudstadsregionen 09/2014 -1,0 -1,3 0,3
10/2014 0,4 0,4 0,0
11/2014 -1,8 -1,6 -0,2
12/2014 0,0 0,2 -0,2
Övriga landet 09/2014 -0,8 -1,2 0,4
10/2014 0,0 0,1 -0,1
11/2014 -0,5 -1,8 1,3
12/2014 -0,1 -0,1 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.2.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2014 -1,5 -1,9 0,4
10/2014 -1,1 -1,3 0,2
11/2014 -2,2 -2,6 0,4
12/2014 -0,9 -0,8 -0,1
Huvudstadsregionen 09/2014 -1,5 -1,7 0,2
10/2014 -0,5 -0,8 0,3
11/2014 -2,1 -2,0 -0,1
12/2014 -0,9 -0,6 -0,3
Övriga landet 09/2014 -1,6 -2,1 0,5
10/2014 -1,6 -1,6 0,0
11/2014 -2,3 -3,1 0,8
12/2014 -0,9 -0,9 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/01/ashi_2015_01_2015-02-27_rev_001_sv.html