Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.6.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2015 -1,1 -0,8 -0,3
02/2015 0,4 0,1 0,3
03/2015 1,6 1,7 -0,1
04/2015 -0,6 0,2 -0,8
Huvudstadsregionen 01/2015 -1,2 -0,3 -0,9
02/2015 1,9 0,4 1,5
03/2015 2,1 3,8 -1,7
04/2015 -1,6 -1,3 -0,3
Övriga landet 01/2015 -0,9 -1,2 0,3
02/2015 -0,9 -0,2 -0,7
03/2015 1,2 -0,3 1,5
04/2015 0,4 1,5 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.6.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2015 -1,7 -1,5 -0,2
02/2015 -1,9 -1,6 -0,3
03/2015 -1,7 -1,9 0,2
04/2015 -1,1 -1,0 -0,1
Huvudstadsregionen 01/2015 -1,8 -1,5 -0,3
02/2015 -0,7 -0,7 0,0
03/2015 -0,3 1,2 -1,5
04/2015 -0,6 -0,3 -0,3
Övriga landet 01/2015 -1,6 -1,5 -0,1
02/2015 -3,0 -2,3 -0,7
03/2015 -2,9 -4,7 1,8
04/2015 -1,6 -1,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Outi Hautamäki 029 551 3472

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/05/ashi_2015_05_2015-06-30_rev_001_sv.html