Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2015 0,2 0,1 0,1
03/2015 1,9 1,7 0,2
04/2015 -0,5 0,2 -0,7
05/2015 0,9 0,4 0,5
Huvudstadsregionen 02/2015 1,3 0,4 0,9
03/2015 2,4 3,8 -1,4
04/2015 -1,4 -1,3 -0,1
05/2015 0,3 -0,3 0,6
Övriga landet 02/2015 -0,8 -0,2 -0,6
03/2015 1,4 -0,3 1,7
04/2015 0,3 1,5 -1,2
05/2015 1,4 1,1 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 02/2015 -2,1 -1,6 -0,5
03/2015 -1,6 -1,9 0,3
04/2015 -1,1 -1,0 -0,1
05/2015 0,0 -0,6 0,6
Huvudstadsregionen 02/2015 -1,1 -0,7 -0,4
03/2015 -0,4 1,2 -1,6
04/2015 -0,5 -0,3 -0,2
05/2015 0,0 -0,6 0,6
Övriga landet 02/2015 -3,1 -2,3 -0,8
03/2015 -2,8 -4,7 1,9
04/2015 -1,5 -1,6 0,1
05/2015 -0,1 -0,5 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2014 0,6 0,8 -0,2
3/2014 -0,4 -0,7 0,3
4/2014 -1,0 -0,4 -0,6
1/2015 -0,2 -0,2 0,0
Huvudstadsregionen 2/2014 0,9 1,7 -0,8
3/2014 -0,9 -1,3 0,4
4/2014 -0,8 -0,2 -0,6
1/2015 0,6 0,6 0,0
Övriga landet 2/2014 0,3 0,1 0,2
3/2014 0,0 -0,2 0,2
4/2014 -1,1 -0,5 -0,6
1/2015 -1,0 -1,0 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.7.2015 1:a offentliggörandet
Hela landet 2/2014 -0,6 -0,3 -0,3
3/2014 -1,0 -1,0 0,0
4/2014 -1,3 -1,0 -0,3
1/2015 -1,1 -1,1 0,0
Huvudstadsregionen 2/2014 0,9 1,6 -0,7
3/2014 -1,0 -0,8 -0,2
4/2014 -0,9 -0,5 -0,4
1/2015 -0,3 -0,3 0,0
Övriga landet 2/2014 -1,9 -1,9 0,0
3/2014 -1,1 -1,2 0,1
4/2014 -1,7 -1,5 -0,2
1/2015 -1,8 -1,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2015/06/ashi_2015_06_2015-07-28_rev_001_sv.html