Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2016 -0,4 -1,3 0,9
02/2016 0,7 1,3 -0,6
03/2016 -1,1 -0,4 -0,7
04/2016 1,9 2,1 -0,2
Huvudstadsregionen 01/2016 -1,9 -2,1 0,2
02/2016 1,3 2,2 -0,9
03/2016 -1,8 -0,4 -1,4
04/2016 4,5 4,7 -0,2
Övriga landet 01/2016 0,9 -0,6 1,5
02/2016 0,2 0,4 -0,2
03/2016 -0,5 -0,5 0,0
04/2016 -0,5 -0,2 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.6.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 01/2016 0,7 0,3 0,4
02/2016 1,3 2,2 -0,9
03/2016 -1,2 -0,2 -1,0
04/2016 1,4 1,7 -0,3
Huvudstadsregionen 01/2016 1,1 1,6 -0,5
02/2016 1,4 2,7 -1,3
03/2016 -2,3 -0,2 -2,1
04/2016 3,1 3,3 -0,2
Övriga landet 01/2016 0,3 -0,8 1,1
02/2016 1,2 1,7 -0,5
03/2016 -0,3 -0,2 -0,1
04/2016 -0,2 0,3 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/05/ashi_2016_05_2016-06-28_rev_001_sv.html