Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.9.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2016 1,8 2,1 -0,3
05/2016 0,8 0,6 0,2
06/2016 -1,6 -0,6 -1,0
07/2016 0,3 0,1 0,2
Huvudstadsregionen 04/2016 4,4 4,7 -0,3
05/2016 -0,4 -0,4 0,0
06/2016 -1,1 -0,5 -0,6
07/2016 -0,2 -0,1 -0,1
Övriga landet 04/2016 -0,6 -0,2 -0,4
05/2016 1,9 1,6 0,3
06/2016 -2,0 -0,6 -1,4
07/2016 0,7 0,3 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.9.2016 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2016 1,3 1,7 -0,4
05/2016 0,9 0,8 0,1
06/2016 -0,1 0,7 -0,8
07/2016 0,1 0,0 0,1
Huvudstadsregionen 04/2016 3,1 3,3 -0,2
05/2016 2,2 2,3 -0,1
06/2016 1,8 2,4 -0,6
07/2016 1,9 1,8 0,1
Övriga landet 04/2016 -0,3 0,3 -0,6
05/2016 -0,3 -0,6 0,3
06/2016 -1,8 -0,8 -1,0
07/2016 -1,6 -1,6 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/08/ashi_2016_08_2016-09-28_rev_001_sv.html