Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.1.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2016 0,8 0,8 0,0
09/2016 -0,5 0,3 -0,8
10/2016 0,7 0,6 0,1
11/2016 -0,7 -1,1 0,4
Huvudstadsregionen 08/2016 2,0 1,2 0,8
09/2016 0,2 0,4 -0,2
10/2016 1,1 1,6 -0,5
11/2016 -1,1 -0,9 -0,2
Övriga landet 08/2016 -0,2 0,4 -0,6
09/2016 -1,0 0,2 -1,2
10/2016 0,4 -0,2 0,6
11/2016 -0,3 -1,3 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.1.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2016 0,8 0,8 0,0
09/2016 1,3 2,1 -0,8
10/2016 1,2 1,2 0,0
11/2016 1,0 0,5 0,5
Huvudstadsregionen 08/2016 1,8 1,7 0,1
09/2016 2,8 3,5 -0,7
10/2016 2,8 3,2 -0,4
11/2016 2,7 2,9 -0,2
Övriga landet 08/2016 -0,1 0,1 -0,2
09/2016 -0,1 0,8 -0,9
10/2016 -0,3 -0,6 0,3
11/2016 -0,6 -1,6 1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.1.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2015 -0,3 -0,2 -0,1
1/2016 0,2 0,6 -0,4
2/2016 1,1 1,4 -0,3
3/2016 0,2 0,4 -0,2
Huvudstadsregionen 4/2015 0,2 0,4 -0,2
1/2016 0,1 0,5 -0,4
2/2016 1,9 2,3 -0,4
3/2016 0,4 0,6 -0,2
Övriga landet 4/2015 -0,8 -0,8 0,0
1/2016 0,4 0,7 -0,3
2/2016 0,4 0,6 -0,2
3/2016 0,0 0,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.1.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2015 -0,1 0,2 -0,3
1/2016 0,4 0,8 -0,4
2/2016 1,0 1,2 -0,2
3/2016 1,2 1,4 -0,2
Huvudstadsregionen 4/2015 1,1 1,4 -0,3
1/2016 0,8 1,3 -0,5
2/2016 2,4 2,6 -0,2
3/2016 2,6 2,8 -0,2
Övriga landet 4/2015 -1,3 -0,9 -0,4
1/2016 0,0 0,3 -0,3
2/2016 -0,3 -0,1 -0,2
3/2016 0,0 0,2 -0,2

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2016/12/ashi_2016_12_2017-01-27_rev_001_sv.html