Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2017

Priserna på aktiebostäder sjönk i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,1 procent från december till januari. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,6 procent och i övriga Finland med 1,5 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 0,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,4 procent från året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 3,3 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I januari 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 216 euro i hela landet, 3 507 euro i huvudstadsregionen och 1 638 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/01/ashi_2017_01_2017-02-28_tie_001_sv.html