Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2017 -0,2 0,3 -0,5
08/2017 0,5 0,7 -0,2
09/2017 -0,2 -0,3 0,1
10/2017 -0,2 -0,5 0,3
Huvudstadsregionen 07/2017 -0,6 0,2 -0,8
08/2017 0,7 1,1 -0,4
09/2017 -0,1 0,0 -0,1
10/2017 0,4 0,1 0,3
Övriga landet 07/2017 0,1 0,3 -0,2
08/2017 0,4 0,3 0,1
09/2017 -0,2 -0,6 0,4
10/2017 -0,8 -1,0 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2017 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2017 1,4 1,8 -0,4
08/2017 1,1 1,4 -0,3
09/2017 1,5 1,4 0,1
10/2017 0,5 0,4 0,1
Huvudstadsregionen 07/2017 3,5 3,9 -0,4
08/2017 2,2 2,6 -0,4
09/2017 2,0 2,4 -0,4
10/2017 1,3 1,4 -0,1
Övriga landet 07/2017 -0,5 -0,1 -0,4
08/2017 0,1 0,3 -0,2
09/2017 0,9 0,6 0,3
10/2017 -0,3 -0,5 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 28.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/11/ashi_2017_11_2017-12-28_rev_001_sv.html