Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2018

Priserna på gamla aktiebostäder oförandrade under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla aktiebostäder oförändrade i hela landet under fjärde kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna i hela landet med 1,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent och i övriga Finland med 0,4 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index 2010=100

Under october–december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 336 euro i hela landet, 3 767 euro i huvudstadsregionen och 1 695 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,5 procent och i övriga Finland med 0,5 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,0 procent, medan de i övriga Finland steg med 2,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 599 euro i hela landet, 4 643 euro i huvudstadsregionen och 3 231 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2017 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 1,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,7 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,3 procent. År 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 341 euro, i huvudstadsregionen 3 753 euro och i övriga Finland 1 708 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2017 publiceras 2.5.2018.

År 2017 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 3,9 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,0 procent och i övriga Finland med 3,4 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 658 euro, i huvudstadsregionen 4 854 euro och i övriga Finland 3 236 euro.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Priserna på aktiebostäder steg i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent från november till december. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent, medan de steg med 0,9 procent i övriga Finland. Jämfört med december 2016 steg priserna i hela landet med 1,9 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,2 procent och i övriga Finland med 1,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2010=100

I december 2017 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 299 euro i hela landet, 3 697 euro i huvudstadsregionen och 1 673 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2017/12/ashi_2017_12_2018-01-30_tie_001_sv.html