Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.2.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2017 -0,1 -0,3 0,2
10/2017 -0,1 -0,5 0,4
11/2017 -0,7 -1,0 0,3
12/2017 0,8 0,3 0,5
Huvudstadsregionen 09/2017 0,0 0,0 0,0
10/2017 0,2 0,1 0,1
11/2017 0,4 -0,3 0,7
12/2017 0,3 -0,3 0,6
Övriga landet 09/2017 -0,2 -0,6 0,4
10/2017 -0,5 -1,0 0,5
11/2017 -1,7 -1,6 -0,1
12/2017 1,2 0,9 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 27.2.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 09/2017 1,5 1,4 0,1
10/2017 0,6 0,4 0,2
11/2017 0,5 0,1 0,4
12/2017 2,4 1,9 0,5
Huvudstadsregionen 09/2017 2,1 2,4 -0,3
10/2017 1,2 1,4 -0,2
11/2017 2,9 2,3 0,6
12/2017 3,0 2,2 0,8
Övriga landet 09/2017 0,9 0,6 0,3
10/2017 0,0 -0,5 0,5
11/2017 -1,6 -1,8 0,2
12/2017 1,8 1,6 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 27.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/01/ashi_2018_01_2018-02-27_rev_001_sv.html