Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2017 -0,1 -1,0 0,9
12/2017 -0,1 0,3 -0,4
01/2018 -0,5 -1,9 1,4
02/2018 0,3 0,6 -0,3
Huvudstadsregionen 11/2017 1,2 -0,3 1,5
12/2017 0,1 -0,3 0,4
01/2018 0,1 -2,0 2,1
02/2018 -0,1 0,7 -0,8
Övriga landet 11/2017 -1,4 -1,6 0,2
12/2017 -0,3 0,9 -1,2
01/2018 -1,1 -1,7 0,6
02/2018 0,7 0,5 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 11/2017 1,2 0,1 1,1
12/2017 2,0 1,9 0,1
01/2018 0,3 0,0 0,3
02/2018 0,4 0,9 -0,5
Huvudstadsregionen 11/2017 3,0 2,3 0,7
12/2017 3,2 2,2 1,0
01/2018 1,7 0,5 1,2
02/2018 2,9 2,9 0,0
Övriga landet 11/2017 -0,5 -1,8 1,3
12/2017 0,8 1,6 -0,8
01/2018 -1,0 -0,5 -0,5
02/2018 -1,9 -0,9 -1,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2017 0,9 -0,3 1,2
2/2017 1,1 1,5 -0,4
3/2017 -0,3 0,1 -0,4
4/2017 -0,3 0,0 -0,3
Huvudstadsregionen 1/2017 1,0 -0,1 1,1
2/2017 1,3 1,9 -0,6
3/2017 0,2 0,3 -0,1
4/2017 0,4 0,4 0,0
Övriga landet 1/2017 0,9 -0,5 0,4
2/2017 0,8 1,2 -0,4
3/2017 -0,7 -0,1 -0,6
4/2017 -1,0 -0,5 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 2.5.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 1/2017 1,8 0,4 1,4
2/2017 1,9 1,2 0,7
3/2017 1,4 1,0 0,4
4/2017 1,4 1,5 -0,1
Huvudstadsregionen 1/2017 3,8 2,5 1,3
2/2017 3,4 2,7 0,7
3/2017 3,2 2,6 0,6
4/2017 2,9 2,8 0,1
Övriga landet 1/2017 0,2 -1,4 1,6
2/2017 0,5 -0,1 0,6
3/2017 -0,3 -0,4 0,1
4/2017 0,0 0,4 -0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/03/ashi_2018_03_2018-05-02_rev_001_sv.html