Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2018 -0,4 -0,7 0,3
08/2018 -0,6 -1,1 0,5
09/2018 0,8 0,7 0,1
10/2018 -1,0 -1,0 0,0
Huvudstadsregionen 07/2018 -1,2 -1,1 -0,1
08/2018 -0,3 0,0 -0,3
09/2018 1,1 0,9 0,2
10/2018 -1,1 -1,3 0,2
Övriga landet 07/2018 0,3 -0,3 0,6
08/2018 -1,0 --2,2 1,2
09/2018 0,4 0,5 -0,1
10/2018 -0,8 -0,8 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.12.2018 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2018 0,7 0,7 0,0
08/2018 0,3 -0,1 0,4
09/2018 1,2 1,2 0,0
10/2018 0,2 0,4 -0,2
Huvudstadsregionen 07/2018 2,7 2,8 -0,1
08/2018 2,1 2,2 -0,1
09/2018 3,7 3,6 0,1
10/2018 2,7 3,0 -0,3
Övriga landet 07/2018 -1,0 -1,3 0,3
08/2018 -1,4 -2,3 0,9
09/2018 -1,2 -1,0 -0,2
10/2018 -2,1 -2,0 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/11/ashi_2018_11_2018-12-28_rev_001_sv.html