Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01/2019 1) Antalet köp 01/2018 2)
Hela landet 2 409 2 592
Huvudstadsregionen 737 739
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 1 662 1 853
Kranskommuner 137 173
Södra Finland 1 434 1 557
Västra Finland 500 473
Östra Finland 262 302
Norra Finland 203 260
Helsingfors 443 469
Esbo-Grankulla 166 152
Vanda 128 118
Tammerfors 73 56
Åbo 127 157
Uleåborg 90 122
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltiningen före publiceringstidpunkten.
2) uppgifter som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/01/ashi_2019_01_2019-02-28_tau_001_sv.html