Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-05/2019 1) Antalet köp 01-05/2018 2)
Hela landet 21 813 22 685
Huvudstadsregionen 6 600 6 720
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 15 062 15 801
Kranskommuner 3) 1 295 1 344
Södra Finland 12 798 13 266
Västra Finland 4 968 5 046
Östra Finland 1 942 2 194
Norra Finland 1 954 2 015
Helsingfors 4 074 4 105
Esbo-Grankulla 1 418 1 449
Vanda 1 108 1 166
Tammerfors 1 443 1 429
Åbo 1 165 1 242
Uleåborg 975 1 065
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten
2) uppgifter som har publicerats året innan
3) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. maj 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/05/ashi_2019_05_2019-06-27_tau_001_sv.html