Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-06/2019 1) Antalet köp 01-06/2018 2)
Hela landet 26 351 27 281
Huvudstadsregionen 7 666 7 832
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 18 469 19 256
Ramkommuner 1 592 1 586
Södra Finland 15 450 15 911
Västra Finland 6 001 6 130
Östra Finland 2 347 2 649
Norra Finland 2 337 2 398
Helsingfors 4 707 4 751
Esbo-Grankulla 1 658 1 753
Vanda 1 301 1 328
Tammerfors 1 816 1 806
Åbo 1 536 1 640
Uleåborg 1 173 1 300
1) Antalet överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten
2) uppgifter som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2019, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/06/ashi_2019_06_2019-07-31_tau_001_sv.html