Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.7.2020

Prisdifferentieringen på gamla aktiebostäder fortsatte när bostadsköpen återhämtade sig i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med något under en procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 4 procent jämfört med juni 2019. Jämfört med maj var priserna oförändrade i hela landet. På basis av köp via fastighetsmäklare gjordes i juni lika många köp av gamla aktiebostäder som under motsvarande period året innan och nästan 30 procent fler än i maj.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna på basis av de preliminära månatliga uppgifterna mest i Östra Finland och i kranskommunerna.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena, index 2015=100

Av de stora städerna steg priserna jämfört med året innan i Åbo, Vanda, Helsingfors och Uleåborg och sjönk något i Esbo och Tammerfors.

Sett till landskap steg priserna på gamla aktiebostäder bara i Nyland under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartalet året innan

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med omkring två procent under andra kvartalet år 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. I övriga Finland sjönk priser med nästan tre procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna i huvudstadsregionen med 1,4 procent och sjönk på annat håll i Finland med 0,6 procent.

Sett till landskap steg priserna under andra kvartalet bara i Nyland, med omkring en procent, jämfört med motsvarande period året innan. I Birkaland och Egentliga Finland var priserna under 2:a kvartalet på samma nivå som året innan. Jämfört med året innan sjönk priserna mest i Mellersta Österbotten, Päijänne-Tavastland och Södra Savolax.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter landskap, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter landskap, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder var stabil under andra kvartalet i de stora städerna. Priserna steg tydligast i Åbo och Helsingfors jämfört med motsvarande period i fjol. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal tvåa i ett flervåningshus var 7 735 euro i Helsingfors centrum och 3 452 euro i Åbo centrum under andra kvartalet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Priser på gamla aktiebostäder, 2:a kvartalet 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 086 103,9 0,4 -0,4
Huvudstadsregionen 3 823 113,0 1,4 1,9
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 585 95,8 -0,6 -2,7
Helsingfors 4 412 117,8 2,0 2,8
Esbo-Grankulla 3 553 105,8 -0,4 0,0
Vanda 2 737 104,1 2,3 1,5
Kranskommuner 2) 2 042 95,0 -1,2 -3,5
Tammerfors 2 520 108,8 -0,5 0,0
Åbo 2 177 116,0 2,4 3,8
Lahtis 1 579 85,9 -8,3 -10,3
Kuopio 1 784 92,5 1,1 3,6
Jyväskylä 1 687 91,2 -5,5 -6,5
Uleåborg 1 812 100,1 0,2 -2,2
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner =Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna på nya aktiebotäder steg under andra kvartalet

Under andra kvartalet år 2020 steg priserna på nya aktiebostäder med omkring två procent i huvudstadsregionen och med fem procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period i fjol. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på nya objekt med en procent i huvudstadsregionen och var oförändrade i övriga Finland.

Priserna på nya objekt sjönk i Vanda och steg i övriga stora städer jämfört med året innan.

Antalet köp av sålda nya bostäder sjönk under andra kvartalet med över 30 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya flervåningsbostäder på egen tomt var 7 581 euro i Helsingfors och 5 093 euro i Åbo under årets andra kvartal.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens bostadsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifterna ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkter.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/06/ashi_2020_06_2020-07-31_tie_001_sv.html