Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2020

Priserna på gamla aktiebostäder steg i juli jämfört med juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 3,4 procent i huvudstadsregionen och sjönk på annat håll i landet med 1,3 procent jämfört med juli 2019. Jämfört med juni steg priserna i huvudstadsregionen med 1,2 procent och på annat håll i landet med 1,6 procent. På basis av köpen via fastighetsmäklare gjordes i juli omkring tre procent fler köp av gamla aktiebostäder jämfört med motsvarande period året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Enligt de preliminära månatliga uppgifterna sjönk priserna jämfört med motsvarande period året innan i Östra Finland och Västra Finland och steg i Norra och Södra Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena, index 2015=100

Enligt preliminära uppgifter steg priserna när det gäller stora städer i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Esbo jämfört med motsvarande period året innan. I Åbo var priserna nästan oförändrade jämfört med motsvarande period året innan, medan de sjönk något i Vanda.

I juli såldes lika många höghusbostäder via fastighetsmäklare som för ett år sedan och 6 procent fler radhusbostäder än under motsvarande period året innan.

I juli var den genomsnittliga försäljningstiden för bostäder i flervåningshus som sålts via fastighetsmäklare 58 dagar i Helsingfors och 62 dagar i Tammerfors och Åbo. I Västra och Östra Finland var försäljningstiden i genomsnitt något över 100 dagar.

Priser på gamla aktiebostäder juli 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 183 104,9 1,4 1,0
Huvudstadsregionen 3 882 114,9 1,2 3,4
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 683 96,0 1,6 -1,3
Kranskommuner 2) 2 081 96,4 1,8 -0,6
Helsingfors 4 556 119,7 1,9 5,0
Esbo-Grankulla 3 536 108,3 0,9 1,5
Vanda 2 726 105,1 -1,6 -0,9
Tammerfors 2 586 109,6 2,1 3,0
Åbo 2 126 111,9 -5,1 0,3
Uleåborg 1 829 104,0 1,3 2,4
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Det totala antalet bostadsköp sjönk med femtedel under andra kvartalet

Det totala antalet bostadsköp sjönk med nästan 20 procent i hela landet under det andra kvartalet. Mest minskade antalet köp av nya höghus- och radhusbostäder, dvs. nästan 32 procent från motsvarande period året innan. Köp av gamla egnahemshus cirka 8 procent färre och köp av gamla höghus- och radhusbostäder uppskattningsvis 21 procent färre än för ett år sedan. För nya egnahemshus beviljades nästan 20 procent färre bygglov än året innan.

I fortsättningen sammanställer Statistikcentralen uppgifter om det totala antalet bostadsköp och deras värde i en tabell . Tabellen kompletteras nästa gång den publiceras med kompletterat material om värdet av köp under andra kvartalet samt storstadsspecifika uppgifter om antalet köp.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i snaiseparata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet och försäljningstiden för gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.

Uppgifterna om köp av gamla egnahemshus baserar sig på Lantmäteriverkets uppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter och uppgifterna om bygglov på de anmälningar som kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter tillställt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschen samt på Statistikcentralens egen datainsamling.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/07/ashi_2020_07_2020-08-27_tie_001_sv.html