Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2020 0,5 0,1 0,4
05/2020 0,4 -0,4 0,8
06/2020 -0,4 0,2 -0,6
07/2020 0,9 1,4 -0,5
Huvudstadsregionen 04/2020 1,6 0,6 1,0
05/2020 -0,1 -0,1 0,0
06/2020 -0,4 0,2 -0,6
07/2020 0,8 1,2 -0,4
Övriga landet 04/2020 -0,7 -0,4 -0,3
05/2020 0,8 -0,7 1,5
06/2020 -0,5 0,1 -0,6
07/2020 1,1 1,6 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 29.9.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 04/2020 0,0 -0,2 -0,2
05/2020 -0,1 -1,1 1,0
06/2020 -1,1 -1,7 0,6
07/2020 0,9 1,0 -0,1
Huvudstadsregionen 04/2020 3,0 1,9 1,1
05/2020 2,3 1,4 0,9
06/2020 1,1 0,8 0,3
07/2020 3,0 3,4 -0,4
Övriga landet 04/2020 -2,9 -2,2 -0,7
05/2020 -2,5 -3,5 1,0
06/2020 -3,2 -4,0 0,8
07/2020 -1,2 -1,3 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. augusti 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/08/ashi_2020_08_2020-09-29_rev_001_sv.html