Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2022

Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i januari i alla de största städerna förutom i Esbo jämfört med året innan. I Esbo sjönk priserna med en knapp procent. I hela landet steg priserna med 3,3 procent från året innan. Jämfört med december steg priserna med en knapp procent i hela landet. I januari gjordes 2 procent fler köp av gamla bostäder i flervåningshus och radhus via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2022M01, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i stora städer 2015–2022M01, index 2015=100

När det gäller stora städer steg priserna på gamla aktiebostäder mest i Tammerfors och Helsingfors jämfört med motsvarande period året innan. Sedan 2015 har priserna stigit med nästan 19 procent i Tammerfors och med 27 procent i Helsingfors.

I huvudstadsregionen steg priserna på bostäder i flervåningshus med 4,4 procent och på radhusbostäder med 1,2 procent jämfört med året innan.

Sett till storområde steg priserna på gamla aktiebostäder i januari mest i Östra Finland och Norra Finland på årsnivå. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med 13 procent i Södra Finland. I Norra Finland har priserna sjunkit med en procent och i Västra Finland med 0,5 procent. I Östra Finland har priserna sjunkit med mer än 16 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2022M01, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområden 2015–2022M01, index 2015=100

Priser på gamla aktielägenheter, januari 2022 1)

Area Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 283 107,8 0,8 3,3
Huvudstadsregionen 4 080 119,9 1,1 3,4
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 756 97,2 0,4 3,2
Kranskommuner 2) 2 299 100,3 2,9 4,0
Helsingfors 4 742 126,9 2,5 4,9
Esbo-Grankulla 3 654 109,3 -3,3 -0,9
Vanda 3 028 108,8 2,9 4,6
Tammerfors 2 969 118,7 -0,7 7,0
Åbo 2 336 118,8 -0,3 1,6
Uleåborg 1 941 105,9 2,8 3,9
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

I månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder ingår vid första publiceringstillfället omkring 60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Mera information om revideringen av uppgifter finns i separata tabeller.

Antalen gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet. Istället för att granska enskilda månads- och årsförändringar lönar det sig att granska den långsiktiga prisutvecklingen, och inte bara gällande en viss tidpunkt.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2022/01/ashi_2022_01_2022-02-25_tie_001_sv.html